SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rättfärdiggöra [rät`-el.-fä`rd-] verb rättfärdiggjorde rättfärdiggjort, pres. rättfärdiggör rätt·färd·ig|­gjor·degöra fri från skuld vanligen i religiösa samman­hang komm.relig.rättfärdiggöra ngnsedan 1615Subst.:vbid1-303552rättfärdiggörande; rättfärdiggörelse