SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sa`klöst adverb sak|­löstutan egentliga konsekvenser jur.ett av­snitt i texten som saklöst kan strykasspec. i juridiska samman­hangutan rättslig på­följd bitande lös hund må saklöst dödassedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen