SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`la verb ~de ~t saml·aribl. med partikel, särsk.ihop, in, upp bringa samman till en upp­sättning ofta med avs. på konkreta före­teelser som liknar var­andra och som kommer att fylla ett fram­tida behov NollJFRcohyponymförsamlacohyponymspara 1 samla kvistar i skogensamla in pengarsamla nöttersamla barnen kring sigsamla material till en bokäv. utan ut­talat syftesamla fri­märkensamla på tändsticks­askarsamla i­hop kaffe­kopparnaböckerna stod bara och samlade dammäv. abstraktsamla sina tankarsamla modsamla kraftersamla upp alla in­komna för­slagsamla (ihop/in/upp) ngt/ngra, samla på ngt/ngrasamla i ladornaselada samla ngt/ngra under en/samma hattsehatt 1 sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. sambla; av lågty. samelen med samma betydelse, variant till samenen; bildn. till samman Subst.:vbid1-306877samlande, samling I sammansättningar kan både samlings- och sammel- förekomma.