SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`lad adjektiv samlat saml·ad1som ut­gör en samling admin.en samlad slantNN:s samlade skrifteri samlad troppsetropp 1 i samlad truppsetrupp sedan 17952som gäller helheten Nollen samlad bedömning visar att polisen agerat på ett tillfreds­ställande sättsedan 19303som har kommit till­sammans admin.den samlade menighetenriks­dagen var åter samladsedan 15234som har gjort sig beredd ofta in­för ngn sorts prövning admin.psykol.trots svårigheterna verkade hon lugn och samladäv. om handling o.d.ett behärskat och samlat ansikts­uttrycksedan 1741