SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`levnadsundervisning substantiv ~en sam·lev·nads|­under·vis·ning·enunder­visning i sam­levnad som är integrerad som en naturlig del i vissa ämnen i skolan (t.ex. biologi el. orienterings­ämne) och tar upp familje-, sexual- och livsåskådnings­frågor m.m. pedag.sex- och samlevnadsundervisningsedan 1976