SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
se`gelduk substantiv ~en ~ar segel|­duk·entyp av kraftig, tålig väv vanligen anv. till segel; urspr. i linne, vad­mal el. bom­ull sjö.sömma på segeldukenäv. ut­vidgat till an­dra användnings­områdensegeldukssäcksegeldukstaksegeldukstälthan drog en flik segelduk över sig som vind­skyddsedan 1566