SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sen se1sedan
2sen se2sedan
3sen se3sedan
4se´n adjektiv ~t 1som in­träffar mot slutet av viss tids­period (ofta en dag) admin.tid.MOTSATSantonymtidig JFRcohyponym2senare 1 onsdags­kvällens sena tv-programäta en sen mid­dagvem kan man ringa i denna sena timma?hon kom hem sent på natten (adv.)han arbetar både bittida och sent (adv.)spec. för att an­ge slutet av ngns livs­tidett verk av den sene Marxspec. äv. för att an­ge slutet av viss kultur­epok e.d.vanligen i sammansättn. senbarocksengustaviansksenlatinsenrokokoäv. om ngn el. ngt som är i verksamhet vid slutet av an­tydd tids­periodnågra sena natt­vandraresedan 1672fornsv. sen ’sen­färdig, långsam; som in­träffar sent’; gemens. germ. ord, besl. med 1sedan, sina, sist 2som dröjer över normal eller förväntad tid­punkt admin.tid.MOTSATSantonymtidig de var sena till mid­dagenhan var sen i vändningarnahan var inte sen att slå mynt av hennes miss­tagkomma för sent (adv.)spec. med tanke på karaktär e.d.MOTS.antonymsnar 1 hon är sen till försoningäv. om före­teelsesom in­träffar efter allt­för lång tid våren var sen det åretsen (till ngt), sen (att+V)bättre sent än aldrigse1bra 1 sent omsiderefter lång väntansent omsider kom möblerna som hon hade beställt sent skall syndar(e)n vaknasesyndare sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)Sent i november.Titel på den sista boken i Tove Janssons serie om Mumintrollens värld (1970)