SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
serviceboende [`rvis-] substantiv ~t ~n serv·ice|­bo·end·etboende för människor med sär­skilda behov av vård och service med.samh.sedan åtm. 1987