SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
servicehem [`rvis-] substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men serv·ice|­hemm·ethem för människor med sär­skilda behov av vård och service med.samh.sedan åtm. 1990