SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`doeffekt substantiv ~en ~er sido|­ef·fekt·eneffekt som upp­står som en följd av en annan, av­sedd effekt Nollut­byggnaden av barn­omsorgen fick till sidoeffekt att arbets­lösheten bland byggnads­arbetare minskadeen sidoeffekt (av ngt)sedan 1969