SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
signaturmelodi [siŋnatu`r-] substantiv ~n ~er sign·at·ur|­mel·odi·ermelodi som spelas i början eller slutet av radio- eller tv-program och är av­sedd att förknippas med just detta program m-med.musikäv. om melodi som spelas ofta av viss orkester och efter hand kommer att förknippas med denorkestern spelade upp till dans med sin kända signaturmelodiäv. bildligt om känne­tecken i all­mänhetden inåtskruvade fri­sparken hade blivit NN:s signaturmelodisignaturmelodin (för ngn/ngt)sedan 1934