SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sinn`ad adjektiv sinnat sinn·adsom har viss sinnes­stämning eller attityd ngt högt.admin.psykol.JFRcohyponymsint allvarligt sinnadfredligt sinnaden vänskapligt sinnad nationhan var inte sinnad att ge upp sin diktningäv. (mest i sammansättn.)som har fallenhet, intresse eller lust för (att göra) ngt JFRcohyponymhågadcohyponymböjd klädsinnadpr-sinnadSÄTT sinnad (mot ngn/ngt), sinnad att+Vsedan 1526jfr fornsv. sinnadher ’förståndig’; till sinne