SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
skipper [skip´-] substantiv ~n, plur. skipprar äv. ~s skipp·ern(lag)kapten i bl.a. segling och curling sport.yrk.sedan 1976av eng. skipper med samma betydelse; av nederl. eller lågty. schipper, av schip ’skepp’