SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1skär adjektiv ~t 1ljust röd admin.färg.JFRcohyponym1rosa körsbärs­trädens skära blomflickorna hade skära klänningarsedan 1808av fra. chair ’kött’, i ut­trycket coleur de chair ’köttfärg’; av lat. car´o ’kött’; jfr oskärad 2ren och oskulds­full åld.admin.jung­fru skäräv. som rent förstärknings­ordren och skär egoismsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. skär ’skinande; ren; o­skyldig’; nära besl. med skir
2skär substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en skär·et1mycket liten ö i skär­gård; vanligen helt bestående av sten geogr.JFRcohyponym2bådecohyponym1klabb 2cohyponymkobbecohyponymholme granitskärundervattensskärde seglade ut mot de yttre skärensedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. skär; nord. ord, bildat till 2skära 2skärande del av verk­tyg verkt.JFRcohyponymeggcohyponym1bill borrskärplogskärsaxskäräv.skuren linje, skåra sågen fastnade i skäretsedan 1740sv. dial. skär ’plog­skär; nyckel­ax’; till 2skära 3steg vid skridsko­åkning sport.ytterskärlånga, jämna skäräv. om den upp­komna skåran i isenskär efter skrid­skorsedan 18834in­skärning i nyckel­ax verkt.sedan 1786