SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en slag·et1hård träff mot ngn ofta av hand el. före­mål som manövreras med hand men äv. av annat före­mål fys.JFRcohyponym1smäll 2cohyponymstöt 1 knytnävsslagpiskslagett väl­riktat slag i solar­plexusmåtta ett slagut­dela ett slaghon fick ett slag i huvudet av bommende ut­sattes för hugg och slagäv. om hård träff mot före­mål e.d., spec. i musikaliska och idrottsliga samman­hangslaginstrumentbackhandsslagtaktslaghan slog några extra slag på trummanhon klarade hålet på tre slagibl. med ton­vikt på det upp­komna ljudetJFRcohyponymslag 2 det hördes några kraftiga slag på portenäv. om liknande, rytmiskt bultande ljud som upp­kommit på annat sättpulsslagäv. om rytmisk el. häftig rörelse utan ngn stöt el. träffböljeslagvingslagfisken gjorde några slag med stjärtenäv. bildligt om plötslig svår mot­gång e.d.dråpslaghennes död var ett svårt slag för demett slag i ansiktet(ngt som upp­levs som) en kränkningatt landet planerade för kraftigt ökade ut­släpp blev ett slag i an­siktet på miljö­vännerna ett slag i luftenen verknings­lös handlingden nya lagen blev bara ett slag i luften ett slag under bälteto­tillåtet slag under midjani boxninghan slog ett slag under bältet och blev diskad ○ äv. bildligt fult an­greppsom det är svårt att skydda sig mothon ville ha en seriös diskussion, inte en debatt med bara slag under bältet slå ett slag för ngtpropagera för ngthon slår ett slag för ekologiskt odlad mat vara i slagvara i formom alla spelarna är i slag kan det här laget gå hur långt som helst vara ur slagvara ur formhon var ur slag efter en lång­dragen förkylning sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. slagh; gemens. germ. ord; till 2slå 2distinkt ton­stöt från klocka, som an­ger jämn timme el. halv­timme el. kvart; vanligen in­gående i serie Nollsista slaget tonade utklockan slog tolv slagäv. med ton­vikt på mot­svarande (exakta) tid­punkthon kom på slaget tolvsedan ca 16003större militär samman­drabbning mil.JFRcohyponymdrabbningcohyponym2strid 1cohyponymbatalj slagfältett blodigt slagut­kämpa ett slagslaget vid Lund 1676ngn gång äv. om (av­görande) serie samman­drabbningarslaget om Eng­land 1940-41äv. försvagat om annan konflikt, konkurrens e.d.hon gav slaget förlorat när hon låg under med 5–0ett slag (ngnstans), slaget (om ngt)sedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan4(rörelse längs) sträcka mellan vänd­punkter eller runt ngt sjö.tekn.slaglängdslagräknaresno snöret tre slag runt säckens öppningmotorn gör 180 slag i minutengå ett par slag över skol­gårdenspec.segling bidevind mellan två vändningar vid kryssning slagbogett långt slagäv. om själva vändningende gjorde ett slag all­deles vid bryggansedan 16745vanligen i obest. f. sing. kort stund tid.jag går ut ett slagsedan 18856(hastigt) av­görande Nollgöra slag i sakenäv. om hastig förändring e.d.med ett slag var hon världs­berömdslag i slagtätt efter var­andraföre­tagets ned­dragningar har kommit slag i slag de senaste åren sedan 1484 (i frasen a slagh ’i rad’) SOU; sedan ca 1700 i all­männare anv.Josua bok, Domare boken7slag­anfall med.slagrördhjärtslagvärmeslagfå slagskrämma slag på ngnskrämma ngn mycket kraftigtfilmen Exorcisten skrämde slag på många bio­besökare sedan 15418pressad, upp- eller framvikt del i ytter­kant av klädes­plagg kläd.JFRcohyponymuppslag 2 kavajslagsidenslagbyx­ben med slagsedan 15609vittring efter vilt som jakt­hundar kan följa jakt.viltslagsedan 174110fartygs­skrovs rundning mellan sida och botten sjö.slagsidasedan 169111sort NollJFRcohyponymtyp 1cohyponymart 1 varuslagväxtslagcitrusmarmelad av o­lika slagen i sitt slag unik under­sökninghundar av alla de slagspec. i ett ut­tryck för (ngt o­bestämd) till­hörighet till en kategoriett slags frukthans konst representerar ett slags kubismdet behövdes något slags alternativ till de traditionella lösningarnaett slag av ngn/ngt, ett slags ngn/ngtvad för slag?2hur sa?ngt åld.Jag satt uppe till klockan fyra i natt. – Vad för slag? Börjar inte du jobba klockan sju? sedan ca 1430Själens tröstfornsv. slagh; av lågty. slag, ty. Schlag med samma betydelse; av samma urspr. som slag 1-10 Obestämda artikeln en (i stället för ett) i ut­tryck som en slags lek har tidigare kritiserats. Man har fram­hållit att slag är t-ord eller neutrum och jäm­fört med ut­trycket ett slag av lek. Men å an­dra sidan kan det hävdas att slags har blivit ett eget ord och inte längre är en böjnings­form av slag. Både ett slags lek och en slags lek måste an­ses korrekta. Jämför stilruta för sort.  Däremot är det inte korrekt att skriva *en slags träd. Den o­bestämda artikeln måste antingen passa till slag eller till det efter­följande substantivet.