SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sling`a substantiv ~n slingor sling·an1krök eller vindling t.ex. på väg, rep el. band el. som prydande detalj på konst­verk JFRcohyponym1bukt 2cohyponymkurva 1 hårslingaornamentslingarökslingahon snavade på en slinga av telefon­sladdenvägen gick i en slinga bak­om husenäv.helhet som inne­fattar flera krökar, vindlingar e.d. motionsslingavärmeslingaäv. om hörselhjälpmedel i större salsedan 1695av ty. Schlinge med samma betydelse; besl. med 1slunga; jfr ljung, 1slang 2del av ett dator­program som kan upp­repas många gånger Nolldatabehandl.programslingasedan 1950-talet