SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
slu`tskede substantiv ~t ~n slut|­sked·etav­slutande fas av ngt tid.i livets slutskedei an­dra världs­krigets slutskedeförhandlingarna var inne i slutskedetslutskedet (av ngt)sedan 1893