SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1slå substantiv ~n ~ar slå·ar1tvär­slå verkt.äv.(steg)pinne sedan 1520-taletGamla eller Eriks-Krönikantill 2slå 2fast­sydd tyg­remsa på klädes­plagg e.d., ofta i av­vikande material och anv. som förstärkning e.d. kläd.sedan 1844
2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår slag·it1ibl. med partikel som an­ger resultat, t.ex.i, ihjäl, ner ge (ngn) slag Nollseseslag 1 JFRcohyponymbanka 1cohyponymklå 1 hon slog honom i an­siktethan slog ner mot­ståndarenhan var nära att slå i­hjäl hennespec. (om djur)döda vanligen genom slag en björn som slår boskapäv.ofta med partikel, t.ex.i med kraft träffa ngt slå i en spikäv. med konstruktionsväxlingmed kraft låta träffa slå klubban i bordetslå näven i bordetäv.göra (häftig eller rytmisk) rörelse och där­vid ev. träffa ngt; om levande el. icke-levande före­teelse gäddan slog i vassenvågorna slog mot strandenhjärtat slog dubbelt så snabbtäv. bildligt, särsk.drabba sjukdomen slog hårt i familjenslå (ihjäl/ner) ngn/ngt, slå i ngtdet slår ngn att ...ngn kommer att tänka på att ...det slog honom att han hade glömt att hämta ut tåg­biljetterna slå dankse2dank slå dövörat tillsedövörat slå ett slag för ngtseslag 1 slå felse1fel 2 slå ihjäl tidensetid 1 slå ngn på fingrarnasefinger slå ngn ur brädetsebräde 2 slå ngt ur hågensehåg slå på (stora) trumman (för ngn/ngt)se1trumma 1 slå på stortse1stor 2 slå slintseslint slå undan benen på/för ngn/ngtseben 1 slå åderseåder 1 vara slagen till slantseslant 1 sedan 1000-talet (i sammansättn.)runsten, Skånela, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform slagin (perf. part.), fornsv. sla, äv. ’slå i­hjäl’; gemens. germ. ord; jfr schlager, slag, slagg, slakt, slåtter, 1slägga, 1släkt 2meja jordbr.slå höslå ngtsedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3ljuda med kort, kraftig ton vanligen upp­repad; om kyrk­klocka, pendyl e.d. NollSYN.synonymklämta klockan slog ettklockan slår varje kvartslå ngtförstå vad klockan är slagense1klocka 2 slå som en stångjärnshammareslå hårt och i mycket snabb takthjärtat slog som en stångjärns­hammare och tycktes vilja spränga hela bröst­korgen sedan 1416öppet brev utfärdat i Vadstena av Halsten Ingevaldsson om godstransaktion (Svenskt Diplomatarium)4besegra i strid el. tävling spel.sport.Sverige slog Ryss­land med 3–1äv.över­träffa hon slog det gamla rekordet med nästan en sekundslå ngn/ngt (med ngt)slå alla rekordserekord sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)5bringa (ngn före­teelse) till existens NollJFRcohyponym2göra 3 slå tegelslå lägerslå en broslå rotäv. abstraktåstad­komma slå larmslå en kuller­byttaslå vadslå ngtslå en signalsesignal slå vakt om ngtsevakt 2 sedan ca 1430Själens tröst6linda Nollslå ett kraftigt snöre om paketetspec. i ut­tryck för ömhets­betygelse e.d.hon slog armarna om halsen på pappaslå ngt om ngn/ngtsedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagen7hälla Nollslå mera vin i glasenslå på dressing all­deles före serveringenslå (på) ngtsedan 1430-taletDe sju sakramenten (Svenska Kyrkobruk)8stag­vända vid kryssning; om seglare el. segel­båt sjö.vi måste slå en gång till före uddenslåslå sina lovar kring ngn/ngtse1lov sedan 18659drilla komm.lärkan slårslåsedan 174610bläddra efter ngn spec. upp­gift bok.JFRcohyponymslå upp 2 slå i telefon­katalogenslå i lexikonslå (efter ngt) i ngtsedan 163211bli mycket upp­skattad och efter­frågad scen.JFRcohyponymslå an 1 en melodi som slogslåslå väl utse1väl 1 sedan 1934Subst.:slående (till 1 - 10), vbid2-327108slagning (till 2, 5, 6 + 10); slag (till 1, 3, 8 + 9)