SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
smi`de substantiv ~t ~n smid·etföre­mål som har fram­ställts genom smidning tekn.smidesutsmyckningkonst­färdigt smideäv. om mot­svarande material el. tekniken stor bur i smideäv.det att smida smidesugnhon är skicklig i smidesedan 1000-taletrunsten, Gursten, Småland (Sveriges runinskrifter)runform smiþa (gen.), fornsv. smidhe; gemens. germ. ord; till smida