SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
socia`ldemokrati substantiv ~n soci·al|­demo·kratinen stor reformistisk riktning in­om arbetar­rörelsen som efter­strävar en jämnare inkomst­fördelning in­om det kapitalistiska systemets ram pol.JFRcohyponymrevisionism den svenska social­demokratins idé­utvecklingäv. om (de ledande) personerna in­om denna riktning (särsk. i Sverige)socialdemokratin hade makten i över 40 år i följdsedan 1871