SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sol substantiv ~en ~ar sol·enofta best. f. sing. den starkt lysande och värmande centrala himla­kroppen i vårt planet­system astron.psykol.solbelysningsolljusen röd sol i västersolens upp­gång och ned­gångsolen gick upp 06.45solen gick i molnsolen tittade framsolen skensolen, månen och stjärnornaäv.sol­sken ofta med tanke på detta som positiv väder­lek solchansersoldränktsolfattigstrålande solett en­vist hög­tryck med bara sollite sol i höst­mörkrethon hade solen i ögonenäv. om liknande himla­kropp på an­dra håll i universum (med el. utan planet­system)JFRcohyponymstjärna 1 solsystemfrämmande solaräv. om om­råde som bestrålas av solenhan satt i solen och lästeäv. bildligt, spec. om personglädje­spridare det lilla barn­barnet var hans ålderdoms solhon var solen i hans liven plats i solenseplats 1 inget/intet nytt under soleninget upp­täcks som inte tidigare funnitsurspr. bibl.intet nytt under solen – sam­hällen i Mellan­östern kan ha haft sam­ordnade ”valutor” långt före vår tide­räknings början skina som en solseskina upp som en sol och ner som en pannkakaen kort glans­periodupp som en sol och ner som en pann­kaka – så kan man lite elakt beskriva hennes personvals­kampanj vara uppe med solenvara uppe tidigthon var uppe med solen och ute ur huset innan någon annan hunnit vakna även solen har (sina) fläckaräven den bäste har sina felöstan om sol och västan om månemycket långt bortade bodde i en stuga som verkligen låg östan om sol och västan om måne sedan 900–1000-taletrunristad berghäll, Östra Eneby, Östergötlandrunform sul, fornsv. sol; nord. och gotiskt ord, nära besl. med eng. sun, ty. Sonne, lat. so´l, grek. he´lios ’sol’; jfr solar, söndag Din klara sol går åter opp, jag tackar dig, min Gud.Psalmboken 176:1 (Johan Olof Wallin 1814); förr ofta sjungen i skolklasser på lägre stadier som inledning till arbetsdagen
2sol [sål´] substantiv, ingen böjning den femte tonen i en dur­skala t.ex. ”g” i C-dur­skalan musiksedan 1645till den första stavelsen i ordet sol´ve, vilket in­gick i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr do