SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sold [sål´d] substantiv ~en sold·enav­löning för soldat ngt åld.mil.tio dagars soldäv.tjänst ofta som soldat ibl. ned­sätt.många germaner var i romersk soldsedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. saald, sold, solt; av lågty. solt med samma betydelse; ur ita. soldo ’koppar­mynt; (soldat)lön’; besl. med solid