SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
so`ptipp substantiv ~en ~ar sop|­tipp·ensop­station hyg.de körde två lass trädgårds­avfall till soptippenofta bildligt i ut­tryck för kassering i all­mänhetdet kändes som om han hamnade på soptippen när hans före­tag lades nersedan 1931