SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sorgelåt [sår`j-] substantiv ~en sorge|­låt·enklagan komm.hon tvangs att lyssna till moderns eviga sorgelåtsedan första år­tiondet av 1500-taletHelige mäns lefvernefornsv. sorgha lat