SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sovjet [såvje´tel.såvjet´] substantiv ~en ~er sov·jet·en1revolutionärt råd som representerade arbetare och soldater särsk. i sam­band med ryska revolutionen men äv. senare histor.admin.pol.JFRcohyponymarbetarråd Högsta sovjetett organ i det forna Sovjetunionens förvaltninghistor.sedan 1917av ry. sovet ’råd’; ur grek. symboy´lion ’råds­församling’; jfr sovchos 2sovjet­medborgare histor.land.yrk.sedan 1960Under Sovjetunionens sista tid kom man i Sverige på att det inte var bra att kalla alla sovjetmedborgare ryssar. I stället började man använda ordet sovjet, och det är fortfarande användbart i betydelsen ’medborgare i Sovjetunionen’ när man talar om historiska förhållanden – även om det också stod för en speciell institution i det sovjetiska samhället. Vill man förtydliga går det förstås också bra att använda ordet sovjetmedborgare.