SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
so-ämne el. SO-ämneSO-ämne [es`o-långt o] substantiv ~t ~n so-ämn·et, SO-ämn·etsamhälls­orienterande ämne i skolan; om samhälls­kunskap, religions­kunskap, geografi och historia pedag.sedan 1968till samhällsorienterande