SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
spara in´ verb sparade sparat, pres. sparar el. spar spar·arminska om­fattning av förbrukning av ngt ekon.spara in på matenspara in på fettet så går du ner två kilo i månadenspara in på ngt/att+Vsedan 1807Subst.:vbid1-334964insparande