SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stadd adjektiv statt endast predikativt som befinner sig i viss process e.d. admin.vara stadd i rörelseen värld stadd i förändringett sam­hälle statt i snabb ut­vecklingstadd i/på ngtvara stadd vid kassasekassa 1 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. stadder; till städja