SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stadsprivilegier [stat`s-] substantiv, plur. stads|­privi·legi·erlokalt monopol på rättigheter till handel och an­dra näringar för städer under medel­tiden histor.samh.Lands­krona fick stadsprivilegier 1413sedan 1543