SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
stark adjektiv ~t 1som har stor muskel­kraft om levande varelse el. (del av) kropp admin.MOTSATSantonymsvag 1 starka armarhan är stark i benenen stor stark karlibl. substantiverat om personden starkares rättäv. i fråga om stor andlig kraftha starka nerveren stark personlighethon är stark så hon ska nog klara av krisenhon har en stark viljateckning är inte hans starka sidaäv.som har stor makt eller slag­kraft en stark arméen stark frontstadens starke manen stark regeringäv. om före­målsom håller för stor belastning en stark nylon­linaäv. om natur­företeelsesom ut­vecklar stor kraft starka vindaren stark kustströmstark blåststark (i ngt)det starka könetsekön 1 stark som en björn/häst/oxemycket starkhan rör sig tungt och är stark som en oxe sedan 1000-talet (i sammansättn.)runsten, Karlevi, Öland (Nilsson)runform starkr, fornsv. starker; gemens. germ. ord, besl. med storkna, 1styrka och trol. med stork 2duktig i ngt admin.hon är stark i matematikdet var starkt av honom att bli tvåastark (i ngt)sedan 16953som har stor om­fattning NollMOTSATSantonymsvag 3 JFRcohyponymkraftig 2 stark kylastark värmehon talade med stark brytningstark efter­frågan på arbets­kraftsärsk. om känsla el. attitydhon kände stark vredehan kände en stark längtan efter sina barnhon kände stark sam­hörighet med honomäv. neutraltsom har viss om­fattning som fram­går av samman­hanget delegationen var 20 man starkden 600 sidor starka volymensedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan4som gör intensivt in­tryck på sinnena el. kroppen; särsk. på lukt- och smak­sinnet NollMOTSATSantonymsvag 4antonymmild 1 JFRcohyponymkraftig 2 starkt kaffestarka cigaretterstarka kryddorstark senapstarka medicineren stark doft av lavendelspec. om dryck med hög alkohol­halt; ibl. substantiveratstarkspritstarkvinstarkölen stor starkspec. äv. om ljusintryckfärgstarkstarkt sol­ljusen stark glöd­lampahans ögon tålde inte det starka dags­ljusetspec. äv. om ljud­intryckstarktonighan har en stark rösthon lade en stark betoning på det sista ordetäv. i fråga om konstnärlig verkanen stark filmsmaka starktdricka spritförsta gången hon fick smaka starkt hemma var på studenten starka glasögonseglasögon sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser5vars böjning känne­tecknas av vokalväxling i vissa former; om verb ngt exaktare definition i språkvet. samman­hangspråkvet.MOTSATSantonymsvag 5 ”springa” är ett starkt verb som böjs ”springa, sprang, sprungit”äv. i fråga om adjektiv­böjningstark adjektiv­böjning har man bl.a. efter o­bestämd artikelsedan 1849