SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
styck`e substantiv ~t ~n styck·et1del som av­skilts från ngn helhet vanligen konkret utstr.sesedel 1 JFRcohyponym1bit 1 brödstyckeköttstycketygstyckelejonet slet bytet i styckende högg möblerna i styckenlandet fick till­baka ett stycke av det ockuperade om­rådetäv. som inexakt måttangivelseett stycke repäv. bildligthan höll på att slitas i stycken av sina starka känslorett stycke (ngt), ett stycke (av ngt)sedan slutet av 1200-talet (i sammansättn.)Westgöta-Lagenfornsv. stycke; gemens. germ. ord med grundbet. ’stump’; bildn. till stock; jfr stuck 2naturlig del av ngn helhet JFRcohyponym1bit 1 bakstyckeframstyckesidostyckeslutstyckespec.av­gränsad, typografiskt markerad del av text läs första meningen i an­dra stycket på sidan 12bestämmelserna i paragraf 7, an­dra stycketäv. mer abstrakthuset är ett stycke arkitektur­historiai långa/många stycken på många sätti långa stycken fram­står han som en gåta både politiskt och personligt sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3samman­hållen konstnärlig produkt särsk. om (mindre) musikaliskt verk el. teater­pjäs allmän kulturmusikstyckepianostycketeaterstyckeStadsteatern gav ett stycke av Strindbergäv. om mindre av­snitt av så­dan produktJFRcohyponymstycke 2 första stycket i an­dra satsenett stycke (av/ur ngt)sedan ca 17554viss sträcka vanligen inte allt­för kort tid.trafik.SYN.synonym1bit 2 ett stycke in­åt land tornade åsk­molnen upp sigde hade än­nu ett gott stycke väg kvaräv. som o­bestämt mått för om­fånget av an­dra före­teelservattnet nådde ett stycke ovan­för midjanhon äger ett stycke markäv. om tidett stycke in i decembersedan 15415samman­hållen an­ordning Nollskulpturen var gjord i ett styckemössa och hals­duk i ett styckesedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)6kvinna som upp­fattas som föraktlig ngt åld.; starkt ned­sätt.allmän värderingett lätt­färdigt styckedet falska stycket lurade mig!sedan 17717knappast plur. styck handel.styckeprismeloner för tio kronor stycketsedan 1503Stockholms Stads Skottebok 1501–1510