SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
styv adjektiv ~t 1som inte lätt böjs admin.psykol.sjö.MOTSATSantonymmjuk 1antonymslak JFRcohyponymstel fingrarna var styva av köldtyget var tjockt och styvtäv. (om far­tyg)som inte lätt kränger en styv segel­båt med mycket bar­lastäv. bildligt i ut­tryck för en­vishet e.d.vard.styvnackadhan höll styvt på sina rättigheter (adv.)styv i korkensekork 2 visa sig på styva linanselina sedan 1579av lågty. stif med samma betydelse; besl. med lat. stipa´re ’pressa samman’, i t.ex. stipendium; jfr stolpe 2tämligen stark om vind admin.meteorol.styv brisstyv kulingsedan 17883duktig om person el. (ngn gång) handling vard.admin.psykol.hon är styv i matteen styv prestationstyv (i ngt), styv (på att+V)sedan 16744an­strängande admin.arb.jordbr.ett styvt arbeteäv.hård­arbetad särsk. om jord styv lerasedan 15615vanligen i adverbiell an­vändning dryg ngt åld.utstr.en styv timmestyvt en timme (adv.)sedan 1688