SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1stånd substantiv, ingen böjning om­ständigheter som ngt befinner sig i NollJFRcohyponymtillstånd 2cohyponymskick 1 spec. äv. i ut­tryck för att ngt kan genom­föras e.d.försöka få till stånd en dialogmötet kunde äntligen komma till ståndhålla ståndförsvara sig tillfreds­ställandepolisen lyckades hålla stånd mot ett hundra­tal våldsamma demonstranter i ståndkapabelföräldrarna var inte i stånd att själva ta hand om barnen ur ståndinte kapabelhan var ur stånd att vårda sig och sin egendom och fick där­för en förvaltare sedan 1723bildn. till stånda; i de flesta bet. av lågty. stant eller ty. Stand
2stånd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en stånd·et1vanligen i sammansättn. position i höjd­led hos före­teelse i naturen (el. instrument som mäter det) utstr.barometerståndsolståndvattenståndsedan 1708av samma urspr. som 1stånd 2mindre, enklare byggnad för försäljning av vissa varor vanligen på torg e.d. handel.glasståndkorvståndmarknadsståndtidningsståndtorgståndhon stod i ett stånd på Hötorget och sålde påsk­rissedan 15973samling upprätt­stående växter av viss art bot.JFRcohyponymbestånd 2 humleståndmaskrosståndnejlikståndsedan 16394(persons) ställning i familje­rättsligt hän­seende jur.SYN.synonymcivilstånd ungkarlsståndänkemansståndin­gå i det äkta ståndetsedan 15415vanligen i sammansättn. det att ha upp­rätt ställning psykol.ståndkragespec.erektion vard.ha ståndsedan 17136det att stanna o­rörlig fram­för tryckande vilt i fråga om fågel­hund jakt.hunden gjorde ståndsedan 1789
3stånd substantiv ~et, plur. ~ el. ständer [stän´d-], best. plur. ~en el. ständerna [stän´d-] stånd·etsamhälls­grupp med vissa lagliga rättigheter och skyldigheter i äldre samhälls­system histor.admin.samh.yrk.ståndssamhällefrälseståndsärsk. om en­dera av de fyra samhälls­grupper som var representerade i den svenska riks­dagen före 1866ståndsriksdagbondeståndde fyra stånden: adel, präster, borgare och bönderibl. särsk. med tanke på de högre samhälls­gruppernai sammansättn. ståndsmässigståndspersondet andliga ståndetprästerskapethans föräldrar ville att han skulle söka sig till det andliga ståndet sedan ca 1540av samma urspr. som 1stånd