SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ställa om sig [åm´] verb ställde ställt, pres. ställer ställ·erändra levnads­sätt el. livs­inställning e.d. Nolldet är svårt att ställa om sig när man flyttar till ett annat land vid långt fram­skriden ålderställa om sig (till ngt/att+V)sedan 1966Subst.:omställning