SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sven`skamerikan substantiv ~en ~er svensk|­amer·ik·an·ensvensk som ut­vandrat till Amerika särsk. Nord­amerika land.yrk.äv. om ättling till så­dan person, som i viss ut­sträckning bevarat svenskt språk och svensk kultursedan 1890