SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
syntax´ substantiv ~en ~er syn·tax·enläran om hur ord förbinds med var­andra till högre enheter dvs. ordgrupper, satser och meningar språkvet.SYN.synonymsatslära JFRcohyponymmorfologi 2 äv. om mot­svarande regler för en­skilt språklatinets komplicerade syntaxsedan 1755av grek. syn´taxis ’samman­ställande’, till syn´ ’till­sammans’ och tass´ein ’ordna’; jfr hypotax, paratax Syntaxupproret.Titel på (postum) diktsamling av Birger Sjöberg (1955)