SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
syss`elsättning substantiv ~en ~ar syssel|­sätt·ning·en1(menings­full) aktivitet på fri­tiden NollJFRcohyponymverksamhet 1cohyponymvärv sysselsättningsproblemfritidssysselsättningge eleverna menings­full sysselsättning efter skol­tidsedan 17642(till­fälle till) arbete arb.sysselsättningspolitikökad sysselsättningminskad sysselsättningfull sysselsättningskapa sysselsättningtrygga sysselsättningenbro­bygget gav sysselsättning åt 300 personer i flera åribl. med spec. hän­syftning på beredskaps­arbete e.d.ngt iron.han ville ha ett riktigt arbete, inte ”sysselsättning”sedan 1873