SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`kerhetsbälte substantiv ~t ~n säker·hets|­bält·etan­ordning som passagerare i bil, flyg­plan e.d. spänns fast med och där­igenom har större chans att klara en o­lycka el. en häftig in­bromsning trafik.JFRcohyponymbilbälte spänna på sig säkerhetsbältetsedan 1920efter eng. safety belt med samma betydelse