SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`kerhetspolis substantiv ~en ~er säker·hets|­pol·is·enpolisiär organisation med sär­skild upp­gift att skydda stats­apparaten admin.samh.juntans fruktade säkerhetspolisden svenska säkerhetspolisen, Säpovarje land måste ha en säkerhetspolisäv. om en­skild polishan skuggades av två säkerhetspolisersedan 1944