SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tak´tisk adjektiv ~t takt·isk1som har att göra med taktik admin.af.mil.JFRcohyponymstrategisk 1 taktiska dispositioneren taktiskt skicklig manöver (adv.)ibl. med an­tydan om list, bristande ärlighet o.d.partiets om­sorg om pensionärerna an­sågs vara rent taktiskt betingad (adv.)spec. i militära samman­hangsom har att göra med (ledning av) direkta strids­handlingar taktiska övningartaktiska enhetertaktiska kärnvapensekärnvapen sedan 1788till taktik 2som har gott sinne för taktik admin.psykol.en taktisk lag­ledaresedan 1953