SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ta`lman substantiv ~nen talmän, best. plur. talmännen tal|­mann·en(titel för) person som fungerar som ständig ord­förande i riks­dagen och i Sverige nu­mera äv. har vissa upp­gifter som i an­dra länder faller på stats­chefen samh.yrk.Herr talman! Vårt parti har all­tid ...stats­ministern över­lämnade sin avskeds­ansökan till talmannenäv. om ord­förande i annan större församling, vid konferens e.d.(ngts) talmansedan 1660