SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
teknetium [-e´tsi-] substantiv teknetiet el. ~ el. ~et tekn·eti·um·etTcen gråaktig (på konst­gjord väg fram­ställd) radio­aktiv metall vars gamma­strålning an­vänds för medicinsk diagnostik kem.med.sedan 1947till grek. tekhnetos´ ’konst­gjord’ och -ium, ändelse som bl.a. betecknar metaller