SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
telegram´ substantiv ~met, plur. ~, best. plur. ~men tele·gramm·etskrivet med­delande som över­förts med telegrafi el. telefoni e.d. radiotekn.TT-telegramlyckönskningstelegramde skickade ett telegram till brud­paretenligt de senaste telegrammen har båda sidor lidit stora förlustersedan 1859av eng. telegram med samma betydelse; till tele- och -gram