SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
temperaturskala [temp(e)ratu`r-] substantiv ~n temperaturskalor temp·er·at·ur|­skal·anskala för an­givande av temperaturen i grader med två fasta punkter och en bestämd in­delning av intervallet där­emellan fys.Celsius’ temperaturskala grundar sig på vattnets frys­punkt och kok­punktsedan 1861