SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tempora´l adjektiv ~t temp·or·al1som har att göra med (språkliga ut­tryck för) tid eller tempus om vissa binde­ord och mot­svarande bi­satser språkvet.till de temporala konjunktionerna hör ”när” och ”medan”sedan 1852till tempus 2som hör till tinningen anat.temporallob(en)sedan 1918till tempus i bet. ’tinning’