SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tende´ra verb ~de ~t tend·er·arvisa an­satser till visst handlande e.d. Nollhon tenderar att över­värdera sina egna in­satseräv.(tyckas) ut­vecklas i viss riktning brottsligheten tenderar att ökapå Tokyobörsen tenderade kurserna ned­åttendera till ngt, tendera (till) att+V, tendera ngnstanssedan 1627av lat. ten´dere ’spänna; sträcka; sträva’; jfr intendent; pretendera Subst.:vbid1-358879tenderande; tendens