SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1termina´l substantiv ~en ~er term·in·al·en1(större) avgångs- och ankomst­hall för transport av gods eller passagerare med flyg, båt eller buss trafik.bussterminalcontainerterminalflygterminalomlastningsterminaltullen och pass­kontrollen ligger i samma byggnad som terminalenden terminal där flyg­bussarna stannargodset kördes fram till terminalensedan 1957av eng. terminal med samma betydelse, till terminal ’slutlig’; jfr term 2apparat med (bild­skärm och) en upp­sättning knappar som kan ha direkt kontakt med data­anläggning databehandl.dataterminalhon satt vid terminalen och matade in upp­giftersedan 1964
2termina´l adjektiv ~t term·in·alsom ut­gör av­slutning av ngt om tids- el. rumsförhållanden tid.MOTSATSantonym1initial terminala kostnaderpsykologerna talar om initial- och terminalbeteendespec. (i medicinska samman­hang) om livets slut­skedevanligen i sammansättn. terminalstadiumterminalvårdsedan 1973