SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tju`vsamhälle el. tjy`vsamhälletjy`vsamhälle substantiv ~t tjuv|­sam·häll·et, tjyv|­sam·häll·etsam­hälle där många med­borgare berövas möjligheten att tillgodo­göra sig de värden som upp­står genom deras arbete t.ex. genom att sam­hället inte in­griper mot profitörer i (o­slipad) pol. debattadmin.pol.samh.ner med tjuvsamhället!urspr. som socialistisk beteckning på det kapitalistiska sam­hälletsedan 1905; 1768 om bi­samhälle