SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
to`nsteg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ton|­steg·etskillnad i ton­höjd mellan två an­gränsande toner musikäv. all­männareskillnad i ton­höjd mellan två toner, intervall tonen e ligger två tonsteg över tonen csedan 1864