SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1topp [tåp´] substantiv ~en ~ar topp·en1översta del av ngn relativt hög (och smal) före­teelse, t.ex. ett berg el. ett träd geogr.JFRcohyponymspets 1cohyponymtoppända grantoppmasttoppvågtoppkapa toppen på trädetAlpernas snö­klädda toppartoppen av sky­skrapan var o­synlighissa flaggan i toppngn gång äv. om yttersta del av ngtfingertoppslitna topparkluvna topparklippa av topparna på hår­strånaäv. bildligt om del med högsta värde, spec. högsta status, prestations­förmåga o.d.försäljningstopppartitoppsvensktoppenen idrottare som aldrig nådde den absoluta toppenhon stod på toppen av sin karriären tjänste­man i före­tagets topplaget ligger i toppen av tabellenhans liv inne­höll både toppar och våg­dalartopparna på feber­kurvanhon spelade på toppen av sin förmågaäv. om person i högsta ställningnärings­livets toppar hade över­läggningar i helgenäv. vid absolut värdering, i ut­tryck som an­ger att ngt är mycket bra, mycket intensivt e.d.ofta best. f. sing. vard.hon är toppen!Du får jobbet. ― Toppen!intresset var på toppäv. i ut­tryck för att ngt ytterligare till­kommer till redan stor mängdpå toppen av alla ekonomiska problem kom nu konflikter på arbets­marknadentoppen (av/på ngt)(det är bara) toppen av ett isberg/isberget (det är bara) den synliga delenav ngt som är mycket större än det verkarenligt forskarna visar rapporten bara toppen av is­berget och egentligen är problemet med över­gödning än mer ut­brett (falla) med flaggan i toppse1flagga från topp till tåfrån huvudet ända ner till fötternade var klädda i märkes­kläder från topp till tå topp tunnor rasandeur­sinnighan vägrade svara på journalisternas frågor och stormade ut ur tv-studion topp tunnor rasande sedan 1430–50Konung Alexanderfornsv. topper, tupper; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; jfr tapp, tipp, tiptop, tupp 2kägelformat före­mål geogr.sockertoppibl. spec. om bergen av de högsta topparna i fjäll­kedjansedan 15403(åt­sittande) kvinnoplagg som täcker bålens övre del vanligen av elastiskt material kläd.en mönstrad toppen ur­ringad topphon bar jeans och en svart toppsedan 1955av eng. top med samma betydelse; jfr topless
2topp [tåp´] interjektion jag går med på det! vard.komm.Jag före­slår att vi delar lika. ― Topp!sedan 1688av fra. tope med samma betydelse